Garden Design
Ing. Petr Mlejnek & Ing. Iva Mlejnková

zahrada - park - krajinná zeleň - les

návrhy - zakládání - realizace

rekonstrukce - dosadby

následná údržba - speciální ošetřování

řez dřevin

Vřesovec

Čím se zabýváme?

okrasné zahrady - sbírkové zahrady - rozária - arboreta - vodní biotopy - lesoparky - lesy - lesíky - hájky - remízky - netradiční živé ploty - větrolamy - ozeleňování extrémních stanovišť (přemokření, zasolení, sucho, mrazové kotliny, váté písky, eroze, svahy, sutě, aj.)

Působnost

návrhy - bez omezení
realizace - převážně Brno a okolí, Praha; po domluvě bez omezení

Rozsah díla

jsme schopni zvládnout jakýkoliv rozsah díla, menší i velké zahrady

Photography © 2004-2018 Petr Mlejnek
Garden design & text © 2004-2018 Petr Mlejnek & Iva Mlejnková
Webdesign © 2004-2018 Leoš Ondra & Radka Bambuchová & Mlejnkovi
All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.