Garden Design
Ing. Petr Mlejnek & Ing. Iva Mlejnková

Filozofie

Motto:
Žijeme ve stínu korun starých stromů našich předků, a sázíme mladé stromy pro potomky.

Borovice s přísavníkem

Tvorba zahrad je zdánlivě jako sochařina, nebo architektura. Jde vždy o společný výsledek spolutvorby majitele pozemku, zahradního designéra a přírody. Zahrada je živý organizmus se složitými vnitřními vztahy, vlastním životem a vazbami na své bezprostřední okolí, který se v čase a prostoru neustále mění.

Na rozdíl od sochy nebo malby v zahradě nikdy nechybí prvky pohybu, ať už se jedná o pasivní pohyby rostlin ve větru, padající listí, nebo aktivní pohyb včel, ptactva, apod. V zahradě se odehrává nekonečné množství malých příběhů a dramat, ať už viditelných, nebo skrytých. Dvakrát do stejné zahrady nevstoupíš. Vždy bude jiná, jedinečná, neopakovatelná.

Zahrada je uměle založený celek, který se neustále mění a bude nutné ho alespoň trochu usměrňovat a formovat k dosažení vzdáleného cíle - ideálu harmonie „Rajské zahrady“. Přitom pojem Rajská zahrada může mít pro každého jinou podobu.

Oproti stavebním prvkům, které mají od okamžiku dostavby tendenci stárnout a chátrat, zahrada teprve stářím a vzrůstem „zraje“ ke kráse při správné počáteční myšlence, stanoveném cíli a péči.

Dobře a citlivě založená zahrada může výrazně zhodnotit nemovitost. Stává se, že majitelé si vybírají svůj dům k bydlení právě kvůli zahradě.

Rosa multiflora

Stavbu lze vytvořit rychle, tvorba zahrady je však záležitost dlouhodobá. Stará zahrada je výsledkem působení různých vlivů a většinou tento vývoj nelze libovolně urychlit.

Většina krásných zahrad se tvoří postupně a je nutno jisté vytrvalosti a trpělivosti.

K tomu, aby vyrostla rychle velká stavba je potřeba disponovat velkým finančním obnosem. Zahradě můžeme mírně pomoci, výsadbou vzrostlých stromů. Ale aby na ní trůnil vysoký 150-letý strom, musí si každý pár generací počkat.....

Praprapradědečkova lípa

Před zakládáním nové zahrady provádíme pečlivou inventarizaci veškerých dřevin a porostů a vyhodnocení potenciálů pozemku.

Rádi bychom pracovali i pro klienty, kteří se nesnaží ze zahrady vytvořit jen čisté a sterilní prostředí s homogenním chemicky ošetřovaným trávníkem. Ne každý majitel strpí na pozemku starý vykotlaný strom, zarostlý kout. Neuvědomuje si, že tím může dát možnost potravy, hnízdění a krytu pro ptactvo a prostor pro další drobné živočichy.

Zahrada nemusí být jen od významu slov zahradit, zamezit, ale také dát možnost druhým, chránit, sám ovlivnit, tvořit, přispět, prospět.

Klademe důraz na vše dobré a staré co je v zahradě, snažíme se vždy pochopit záměr předků a pěstební zásahy provedené v minulosti, zhodnotit je a rozvinout v dalším vývoji vymezeného prostoru (zahrady) a sladit s okolní přírodou. V některých případech použijeme i modernistické pojetí, které sice může zdánlivě předchozí hodnoty popírat. Kontrastem tak vytvoříme jejich zdůraznění a uvědomění si rozdílu.

Máme na paměti, že je nutno podporovat místní provenience (nejen dovozové) původních domácích druhů a odrůd, ale zároveň i exotické, vyznačující se zvláštními vlastnostmi, odolností, estetikou, které jsou vhodné k použití v daném místě, s ohledem na životní prostředí.

Sledujeme i kontext zahrady s okolní krajinou a zachování významných výhledů. Přitom se snažíme respektovat přírodní, historické a kulturní hodnoty prostředí.

Photography & video © 2004-2023 Petr Mlejnek
Garden design & realisation © 2004-2023 Petr Mlejnek & Iva Mlejnková
Webdesign © 2004-2023 Leoš Ondra & Radka Bambuchová Ondrová & Mlejnkovi
All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.