Garden Design
Ing. Petr Mlejnek & Ing. Iva Mlejnková

Garden design

Vodní svět Rozárium Prostranství s fontánou Amfiteátr Vřesoviště Lázeňský park

Návrh celkového řešení daného prostoru je tvořen částí textovou, tabulkovou, grafickou, příp. fotografickou.

Obsahuje:

 • inventarizaci, tj. soupis stávajících rostlin a zařízení
 • soupis navrhovaných rostlin, tj. soupis druhů a kultivarů rostlin, jejich počty
 • soupis navrhovaných materiálů, tj. soupis jednotlivých prvků použitých při řešení
 • soupis navrhovaných technických zařízení a prvků zahradního mobiliáře
 • perspektivy - zobrazují vizi zahrady po určité době po založení
 • osazovací plán s vyznačením a označením rozmístění jednotlivých rostlin
 • situaci - půdorys zahrady
 • návrh pěstebních opatření - stávající stav, dřeviny k asanaci, dřeviny k přesazení, dřeviny k ošetření, cílový stav
 • další potřebné výkresy, plány a dokumentace

Následují:

 • orientační rozpočet
 • případná realizace v terénu
 • případná údržba nebo vedení zahrady
Photography & video © 2004-2023 Petr Mlejnek
Garden design & realisation © 2004-2023 Petr Mlejnek & Iva Mlejnková
Webdesign © 2004-2023 Leoš Ondra & Radka Bambuchová Ondrová & Mlejnkovi
All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.