Garden Design
Ing. Petr Mlejnek & Ing. Iva Mlejnková

Proces

Plán

  • zjistit přání, potřeby a možnosti klienta
  • vcítit se do řešeného území
  • vyhodnotit stávající stav
  • vytvořit návrh prostorového a funkčního řešení
  • navrhnout vhodný sortiment rostlin a materiálů
  • nastínit vizi vývoje (za 5, 10, 20, 50, 100 let…)
  • sestavit orientační rozpočet
  • navrhnout pěstební zásahy
  • realizovat dílo v terénu

Jsme u vzniku díla od začátku do konce. Návrh úprav, výběr rostlin i ostatního materiálu, konečné rozmístění i výsadbu provádíme osobně.

Vycházíme z majiteli schváleného návrhu - důležitého vodítka, ne však dogmata. Zahradu, pokud je třeba, dotváříme citlivě na místě. Změny s majiteli průběžně konzultujeme. Pracujeme ve dvojici. Při práci se vzájemně inspirujeme, ovlivňujeme a doplňujeme. Tím máme vždy zpětnou vazbu, kontrolu a možnost eliminovat případnou chybu. Myslíme si, že na výsledku je to vždy znát.

Rádi tvoříme pro investory, kteří mají o zahradu skutečný zájem. S těmi jsme potom v kontaktu, vývoj zahrady dlouhodobě sledujeme, dotváříme a usměrňujeme, aby se co nejvíce přiblížila vytyčenému záměru. Zajistíme i údržbu.

Naše práce je současně naším koníčkem, máme radost z toho, že jsme u zrodu další nové zahrady jako návrháři, realizátoři i konzultanti.

Photography & video © 2004-2023 Petr Mlejnek
Garden design & realisation © 2004-2023 Petr Mlejnek & Iva Mlejnková
Webdesign © 2004-2023 Leoš Ondra & Radka Bambuchová Ondrová & Mlejnkovi
All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.