Garden Design
Ing. Petr Mlejnek & Ing. Iva Mlejnková

Návrhy - zakládání - realizace - údržba

Terasová zahrada

Návrhy zahrad, architektonické studie,
prováděcí projekty zeleně soukromé, obecní
i firemních ploch

Výsadby, rekonstrukce a dosadby

Následná údržba a speciální ošetřování

Řez dřevin

Čím se zabýváme?

okrasné zahrady - sbírkové zahrady - rozária - arboreta - vodní biotopy - lesoparky - lesy - lesíky - hájky - remízky - netradiční živé ploty - větrolamy - ozeleňování extrémních stanovišť (přemokření, zasolení, sucho, mrazové kotliny, váté písky, eroze, svahy, sutě, aj.)

Působnost

návrhy - bez omezení
realizace - převážně Brno a okolí, Praha; po domluvě bez omezení

Rozsah díla

jsme schopni zvládnout jakýkoliv rozsah díla, menší i velké zahrady

Photography & video © 2004-2023 Petr Mlejnek
Garden design & realisation © 2004-2023 Petr Mlejnek & Iva Mlejnková
Webdesign © 2004-2023 Leoš Ondra & Radka Bambuchová Ondrová & Mlejnkovi
All rights reserved. Všechna práva vyhrazena.